НСА Актив Спорт

Към момента Electric Force не провежда активности на тази локация!


EFSCHOOL2022ACTIV_CMYK_WG_RSZ


Цени
  • Месечен абонамент за посещения :
    • 1 час седмично –
    • 2 часа седмично –
    • индивидуални посещения –
!С оглед на системната подготовка , усвояването на основен обем знания и поддържане на умения не се препоръчват занимания чрез индивидуални посещения на случаен принцип. Допускат се при започване на курса не от самото начало на текущ месец.
 Заб.: Членовете на основният екип Electric Force Crew посещават залите съобразно описаните условия в страницата на Electric force crew!

Локация

ул. „Гургулят“ 1, 1142 София център, Со