Electric Force Crew 1999 UК Bboy Champ

1999
Electric Force Crew 1999 се подготвя за поредното предизикателство в историята на брейка в България – The Official UК Bboy Championship 1999

 

 

ELECTRIC FORCE BREAKIN’/POPPIN’ CLUB est. 1993

school.electricforce.net | crew@electricforce.net | info@electricforce.net

Facebook – Electric Force Crew

Facebook – Electric Force Association